As Before...

Being tested only make you stronger.

终南阴岭秀,          ——祖咏

碧嶂插遥天。          ——李世民

愿乘冷风去,          ——李白

直出浮云间。          ——李白

秦岭愁回马,          ——杜甫

心事两悠然。          ——白居易

行到水穷处,          ——王维

月出孤舟寒。          ——岑参

云横秦岭家何在,    ——韩愈

试登秦岭望秦川。    ——孟浩然

评论

© As Before... | Powered by LOFTER